PUO postupci 2015.

Most Tuhovec - novi most na državnoj cesti D24

Sustav navodnjavanja Imotskog polja

Retencija Miletinac

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Pregrada II', Grad Pregrada

Građevina za intenzivni uzgoj peradi ukupnog kapaciteta 57600 purana u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 1915/3 k.o. Stari Slatnik, Općina Brodski Stupnik

Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju 'Orahovica - 1'

Građevina za intenzivni uzgoj peradi ukupnog kapaciteta 48780 purana u jednom proizvodnom ciklusu na Farmi 14 na području Općine Petrijanec

Vjetroelektrana Korlat, Grad Benkovac

Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag

Postrojenje za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika te dogradnja skladišta čeličnih limova i cijevnih profila unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. u Oroslavju

Državna cesta DC414, dionica: Sparagovići - Doli

Građevina za intenzivan uzgoj peradi – farma koka nesilica Vuka, kapaciteta 210.600 nesilica i 256.702 pilenki, Općina Vuka, Osječko-baranjska županija

Izgradnja brze ceste granica Mađarske - Virovitica - Okučani - granica Bosne i Hercegovine, dionica Okučani - granica Bosne i Hercegovine

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split - Solin

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena radi sanacije eksploatacijskog polja Antenal i izgradnje nautičko turističkog kompleksa i luke otvorene za javni promet županijskog značaja Antenal u Novigradu, Istarska županija

Eksploatacija keramičke i ciglarske gline na eksploatacijskom polju Jankovečko-sjever i u istražnom prostroru Jankovečko-jug, Općina Bedekovčina

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 4580 mjesta za tovljenike i 700 mjesta za krmače, te bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima na području Grada Đurđevca

Most kopno - Pelješac s pristupnim cestama

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Osoje' na području Grada Solina

Građevina za intenzivan uzgoj svinja, farma za proizvodnju prasadi za tov Orlovnjak 1, Općina Antunovac

Građevina za intenzivan uzgoj svinja, farma za tov svinja Marinovci, Općina Erdut

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Trstenica' i proširenje eksploatacijskog polja u svrhu prostorno-tehničke sanacije za konačnu namjenu, Grad Jastrebarsko

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Vrnaža, Grad Šibenik

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom Sovjak u Općini Viškovo

Sustav javne odvodnje 'Grad', aglomeracija Rijeka

Obilaznica grada Pregrade

Magistralni plinovod Slatina - Velimirovac DN 200/50 bar, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica s pripadajućim sustavom odvodnje, Grad Velika Gorica

Povećanje kapaciteta proizvodnje uzgajališta kod otoka Vrgada u Zadarskoj županiji na 2145 tona ribe i 220 tona školjkaša

Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Sućuraj, Općina Sućuraj

Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek granica Bosna i Hercegovina, dionica Sredanci – granica Bosna i Hercegovina, most Sava

Građevina za gospodarenje otpadom tvrtke AEKS d.o.o., Ivanić-Grad

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju Škrape i u istražnom prostoru Gianesini cava I, Općina Nerežišća

Postrojenje za proizvodnju cink oksida i oporabu ostataka proizvodnje čelika na lokaciji ABS Sisak d.o.o. u Sisku

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin

Izmjena zahvata uzgajališta tuna u akvatoriju Grška na području Općine Nerežišća

Eksploatacija građevnog šljunka i pijeska na eksploatacijskim poljima Savršćak I, Savršćak II i Savršćak III na području Grada Samobora i Općine Brdovec

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj svinja na području Općine Trnava

Dogradnja luke Opatija

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Župa, Nerežišća

Građevina za intenzivan uzgoj svinja Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, kapaciteta 1400 krmača, 16 nerasta, 6000 prasadi i 5680 nazimica, Općina Antunovac

Izmještanje državne ceste D517 u Belom Manastiru