PUO postupci 2013.

Vjetroelektrana Rust

Eksploatacija karbonatne sirovine za industrijsku preradu i tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Vrebac-Barlete'

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Plaškarica'

Plinska kombi kogeneracijska elektrana 'KKE Osijek 500'

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Mrkovac', Općina Mrkopalj

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Veprštak' s betonarom i asfaltnom bazom, Dubrava kod Tisna

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Pregrada II', Grad Pregrada

Eksploatacija geotermalne vode na eksploatacijskom polju 'Geotermalno polje Zagreb'

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Španidigo', Grad Rovinj

Međunarodni plinovod Zagvozd - Imotski - Posušje DN 500/75 bar

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u funkciji sanacije na eksploatacijskom polju 'Novo Čiče', Velika Gorica

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju Očura II

Luka nautičkog turizma Smrka na području općine Nerežišća

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Žljebic', Općina Sokolovac

Uvozni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

Međunarodni plinovod Sotin - Bačko Novo Selo DN 1200/100 bar

Postrojenje za intenzivan uzgoj tovnih svinja u Podravskim Sesvetama

Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Sućuraj, Općina Sućuraj

Odvojni magistralni plinovod Zadvarje - Brela DN 300/75 bar

Rekonstrukcija Lapadske obale u Dubrovniku

Luka posebne namjene - luka nautičkog turizma 'Marina Gruž' u Dubrovniku

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Batala u Dubrovniku

Rekonstrukcija i dogradnja Tvornice željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju, Zagreb

Igralište za golf 'Plava i Zelena laguna' u Poreču

Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica 'Ivanovac', Općina Antunovac

Magistralni plinovod Kozarac - Sisak DN 1000/100 bar

Magistralni plinovod Donji Miholjac - Belišće DN 400/55 bar

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalamcija-kamen', 'Barni-kamen', 'Geo-9', 'N-kamen' i 'N-kamen-1' na području Grada Benkovca

Vjetroelektrana Kozjak

Postrojenje za proizvodnju biodizela u luci Ploče

Eksploatacija ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju 'Slavonka', Vinkovci

Sanacija i prenamjena eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena 'Močići', Općina Konavle

Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima 'Beničanci', 'Bokšic-Klokočevci', 'Bizovac', 'Crnac', 'Kučanci-Kapelna', 'Obod' i 'Števkovica'

Vjetroelektrana Grad Senj i Općina Brinje

Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena vapnenca u ležištu 'Mikolinac JL' na području gradova Požega i Pleternica

Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica 'Lukač', Ivanić-Grad

Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica 'Vuka', Općina Vuka

Vjetroelektrana WP1 Vučipolje (I faza)

Rekonstrukcija centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju 'Brestovci' na području Općine Civljane

Plinska termoelektrana-toplana (TE-TO) Slavonski Brod

Vjetroelektrana Visibaba ZD3P

Vjetroelektrana Kunovac ZD2P

Rudarski objekti i eksploatacija nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima 'Bilogora', 'Bačkovica', 'Cabuna', 'Letičani', 'Galovac-Pavljani' i 'Šandrovac'

Rudarski objekti i eksploatacija nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima 'Jagnjedovac', 'Cvetkovec' i 'Peteranec', te eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju 'Lunjkovec-Kutnjak

Izmjena tehnologije obrade slojne vode i prilagodbe uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim poljima 'Sjeverni Jadran' i 'Marica'na eksploatacijskom polju 'Vrsine' na području Općine Marina

Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Nada' na području Općine Unešić

Spojna cesta od obilaznice Vranja (D500) do Lupoglava (D44)

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Kolevrat' na području Grada Novog Vinodolskog

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju 'Vrsine' na području Općine Marina

Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra 'Jezero Hercegovac - Ružica grad', Grad Orahovica

Izgradnja infrastrukture u luci Osijek

Luka otvorena za javni promet i južni dio luke Poreč

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar

Izgradnja uređaja za biološku obradu otpadnih voda 'Sladorana', Županja

Luka otvorena za javni promet i luka posebne namjene Dugovača u naselju Drage na području općine Pakoštane

Izgradnja športske luke Sveti Martin u općini Podstrana

Vjetroelektrana Udbina 120 MW - faza B

Postrojenje za objedinjenu proizvodnju papira, kartonske ambalaže i višeslojne ljepenke u industrijskoj zoni 'Trnovača', Grad Slatina