PUO postupci 2012.

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja 'Marčana' na području Općine Marčana

Eksploatacija karbonatne sirovine za industrijsku preradu na dijelu dijelu eksploatacijskog polja 'Marčana 1', Općina Marčana