OPUO postupci 2019.

Uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Lovornik', Grad Ploče

Izgradnja studentskog kampusa Nova Gradiška

Izmjena zahvata postrojenja za preradu maslina u maslinovo ulje na OPG Ivan Perica dogradnjom mastolova i izgradnjom biološkog pročistača tehnoloških otpadnih voda

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

Rekonstrukcija državne ceste DC7 (zaobilaznica Slavonskog Šamca)

Izmjena položaja uzgojnih polja i veličine kaveza za uzgoj bijele ribe u zoni za marikulturu Košara, Zadarska županija

Izmjena sustava vodoopskrbe na distribucijskom području Krapina, podsustav Radoboj

Sunčana elektrana 'Sukošan' na području Općine Sukošan

Sustav odvodnje područja Općine Pisarovina - podsustav Donja Pisarovina

Sanacija šetnice oko ribnjaka u Sumpetru, Općina Dugi Rat

Zamjena toplinske mreže za područje Zagreba