OPUO postupci 2015.

Rekonstrukcija državne ceste D8 Solin – Plano, poddionica čvor Plano – početak 3. trake obilaznice Trogira

Dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Bednja

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Stancija Pataj u Pazinu

Sunčana elektrana (SE) Barbičin u Općini Baška

Skladište za ukapljeni naftni plin u luci Ploče

Proširenje mjesnog groblja Bistra

Uređenje plaže Villa Rita u Gradu Umagu

Izgradnja dalekovoda (DV) 2x110 kV TS Ogorje/Konjsko - HE Peruća/TS Rust te DV 2x110 kV priključka na HE Peruća i DV 110kV priključka na TS Rust

Uređenje obalnog pojasa u naselju Igrane u Općini Podgora

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci, Osječko-baranjska županija

Dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice - TS Trogir, dionica: Boraja - Trogir

Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Požega

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu

Rekonstrukcija i dogradnja Hrvatskog doma u Suhopolju

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Rijavac u Gradu Pazinu

Kompleks objekata sportsko-rekreacijske zone 'Prelog'

Uređenje plaže Rezalište u naselju Brodarica, Grad Šibenik

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada 'Osojnica', Općina Matulji

Postrojenje za konfekcioniranje povrća u Orubici, Općina Davor

Pogon za preradu voća i povrća i punjenje sokova u Podgajcima Podravskim, Grad Donji Miholjac

Rekonstrukcija HE Ozalj 1 s izgradnjom transformatorske stanice (TS) u HE Ozalj 2 na rijeci Kupi na području Grada Ozlja

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Metković

Pogon za prihvat i skladištenje svježe i smrznute ribe u poslovnoj zoni Grabi, Općina Poličnik

Rekonstrukcija sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, Zadarska županija

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Pula - komunalni vezovi Mandrač - Tivoli

Tehnološki park Varaždin - Centar kompetencije za obnovljive izvore energije

Mala hidroelektrana Štajduharov mlin na rijeci Orljavi u Ratkovici, Požeško-slavonska županija

Mala hidroelektrana Lena 1 na rijeci Orljavi u Brodskom Drenovcu, Požeško-slavonska županija

Uređenje plaže Morovićka u naselju Turanj, Općina Sveti Filip i Jakov

Građevina za skladištenje neopasnog otpada na području proizvodno-poslovne zone Štuki u Velikoj Gorici

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja, otok Pag

Sustav za navodnjavanje Puškaš na površini 925 ha i crpna stanica Šarkanj, Općina Draž

Nasipavanje morske obale u naselju Podgora ispred hotela Minerva

Linija za preradu maslina u maslinovo ulje u Općini Blato na otoku Korčuli

Poljoprivredni inkubator s preradom voća, povrća, mesa i sirove vune u Brodskom Stupniku

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste D8, raskrižje Šetališta XIII. divizije i Kamove ulice, Grad Rijeka

Sunčana elektrana Gradić snage oko 9,9 MW, Grad Benkovac

Fotonaponska elektrana na otoku Unije, Primorsko-goranska županija

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poklon, Učka, Grad Opatija

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona za preradu mesa na k.č. 1515/1 k.o. Bedenica, Općina Bedenica

Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Kljakovača', Grad Obrovac

Vjetroelektrana Mideno brdo

Rekonstrukcija državne ceste D24, dionica Pece - D. Makojišće - Mađarevo, duljine 7,82 km

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac, Općina Lovas

Rekonstrukcija državne ceste D100, dionica 001, Vodice, duljine 5,05 km, otok Cres, Primorsko-goranska županija

Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za proizvodnju dječje hrane na lokaciji VIVERA d.o.o. u Glini

Izgradnja i opremanje postrojenja za precizni lijev i postrojenja za izradu kućišta industrijskih peći u radnoj zoni Kosore, Vrlika

Zgrada Studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Rekonstrukcija hidroelektrane Zeleni vir

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid, Grad Čabar

Mala hidroelektrana Tuhovec na rijeci Bednji

Povećanje godišnjeg kapaciteta uzgajališta bijele ribe u Limskom kanalu sa 300 na 500 tona

Uređenje obalnog pojasa i plaže u Kaštel Lukšiću

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet i uređenje obalnog pojasa u Kaštel Starom

Promjena položaja uzgojnih instalacija za uzgoj 900 t bijele ribe i 120 t školjkaša na uzgajalištu Budava, Istarska županija

Rekonstrukcija proizvodnog pogona tvrtke MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o. u naselju Gornje Prekrižje, Općina Krašić

Hidroavionsko pristanište u Kaštel Štafiliću

Uređenje plaže Pošesi u Medulinu

Izmjena trase cjevovoda i kabela od bušotinskog radnog prostora (BRP) Vuk-1 do čvora Vučkovec

Rekonstrukcija državne ceste D3 na dionici Delnice - Rogozno, duljine 12,45 km, Primorsko-goranska županija

Sanacija odlagališta neopasnog otpada na lokaciji 'Brezje' u gradu Varaždinu

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada 'Vijuš - jug' u Slavonskom Brodu

Odvodnja otpadnih voda naselja Ćunski na otoku Lošinju

Uzgajalište bijele ribe u Iškom kanalu - Kudica, ciljnog kapaciteta do 700 tona godišnje, Zadarska županija

Građevina za intenzivan uzgoj svinja kapaciteta 740 mjesta za krmače, Općina Đurđenovac

Lučki bazen Carovo u sklopu luke otvorene za javni promet županijskog značaja Luke Kraljevica

Uređaj za pročišćavanje otpadnih tehnoloških voda vinskog podruma na lokaciji k.č. 1566/16 k.o. Momjan, Istarska županija

Izgradnja zaštitne pomorske građevine u uvali Raduča Mala u Primoštenu

Uređenje obalnog pojasa u uvali Sovlje u Općini Tribunj

Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Beljavine', Grad Vrbovec

Rekonstrukcija - sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Andrilovec', Dugo Selo

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Baćanska' na području Općine Davor

Uređenje dužobalne šetnice istočno od mjesne luke Dobropoljana na otoku Pašmanu

Uređenje obalnog pojasa Vrilo - Gustirna u naselju Supetar na otoku Braču

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste C1, Petrovina – Menjački, duljine 1 410 m, Grad Pregrada

Rekonstrukcija ulice Velika Pemija s krakovima 1-4, naselje Borova, Općina Suhopolje

Dogradnja dječjeg vrtića u naselju Strahoninec na k.č. br. 733/5 i 733/6 k.o. Strahoninec, Općina Strahoninec

Dječji vrtić u naselju Beletinec na k.č. 894/28 k.o. Beletinec, Općina Sveti Ilija

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Ćore', Općina Dvor

Uređenje plaže Valdaliso u Rovinju

Sustav prikupljanja i odvodnje sanitarno-otpadnih voda Općine Vrsar, podsustav Flengi - Gradina, Marasi i Kloštar

Spojna cesta od autoceste A1 (čvor Ravča) do državne ceste D8 (Drvenik)

Izgradnja poslovne građevine Pogona za proizvodnju trajnih salama 2, Općina Čepin

Nova ulica u Strahonincu, duljine 510 m, Općina Strahoninec

Rekonstrukcija i dogradnja poslovno-proizvodne građevine - pršutane maksimalnog kapaciteta prerade 1,4 t/dan na k.č. 2164/24 k.o. Borovci, Općina Kula Norinska

Izgradnja poslovne građevine Pogona za proizvodnju pršuta 2, Općina Čepin

Uzgajalište bijele ribe uz Dugi otok između rtova Žman i Gubac, Zadarska županija, ciljnog kapaciteta do 700 t/godišnje

Nabava i montaža novih strojeva za pletenje polimernih ambalažnih pletiva, izgradnje gospodarske građevine te nabavke strojeva za šivanje bezčvornih mreža

Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Opatija

Pretovarna stanica Brač, Općina Pučišća

Pretovarna stanica Stari Grad na Hvaru

Pretovarna stanica Vis

Pretovarna stanica Karepovac, Grad Split

Pretovarna stanica Zagvozd

Pretovarna stanica Kukuzovac, Grad Sinj

Instalacija za uzgoj bijele ribe kod otočića Veli Školj na lokaciji Lamjana u zoni Z2, Zadarska županija - izmjena zahvata

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Blatuša, Općina Gvozd

Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac

Uređenje plaže Ugrinić u Općini Tkon

Izgradnja obalnog zida i uređenje pulske rive

Uređenje sportske luke Rukavac na otoku Visu

Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb)

Rekonstrukcija i dogradnja postojeće proizvodne građevine za preradu mesa Mesna Industrija Natura, Đurđevac

Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog kolnika južne obilaznice Osijeka, državna cesta D2, duljine 13 km, Osječko-baranjska županija

Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Donje Ladanje

Rekonstrukcija rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III

Proširenje vjetroelektrane ZD 4/ II faza

Proširenje vjetroelektrane ZD 6/ II i III faza

Produbljivanje morskog dna u uvali Portić u Medulinu

Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine za preradu i skladištenje povrća na k.č. 1060 i 1050/5 k.o. Galižana, Istarska županija

Rekonstrukcija ceste 33016 (D36 - Veliko Svinjičko) i 3210 (Veliko Svinjičko - Gušće) u duljini od 11,88 km, Sisačko-moslavačka županija

Izmjena eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A te utisnih bušotina VC-2 i Ptk-1 na eksploatacijskom polju Velika Ciglena, Grad Bjelovar i Općina Severin

Komunalno pristanište na Otoku športova u Gradu Vukovaru

Fermentacijska kompostana u zoni proizvodne namjene 'Mala Huba 2' na području Grada Buzeta

Sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ilovik

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novo Selo na Dravi na području grada Čakovca

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Gruda u Općini Konavle

Mini pivovara u gradu Poreču

Tehnološko-inovacijski centar i zeleni industrijski park na području Grada Nove Gradiške

Sustav navodnjavanja Donje Polje - Jadrtovac, Šibensko-kninska županija

Rekonstrukcija dijela pogona za preradu mesa u pogon za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, Grad Solin

Rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj peradi na k.č. 1263/1 i 1263/2 k.o. Slavonski Kobaš, Brodsko-posavska županija

Izgradnja studentskog doma - Kampusa Varaždin na k.č. 1252/3 k.o. Varaždin

Izgradnja studentskog doma na k.č. 297/2 k.o. Virovitica - grad

Izgradnja vatrogasnog centra na k.č. 1016/4 k.o. Kneginec, Varaždinska županija

Izgradnja postrojenja za proizvodnju, preradu i pakiranje proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na k.č. 8667/1 k.o. Pitomača, Virovitičko-podravska županija

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Meka', Grad Ludbreg

Interni sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (400 ES) 'Doma Ljeskovica' u Požeško-slavonskoj županiji

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu

Izgradnja novog mosta 'Ljubošina' s izmicanjem postojeće trase ceste D42/001 od km 14+600 do km 14+950

Uređenje plaže Lolić u Pirovcu

Rekonstrukcija privezišta u naselju Barbat na otoku Rabu

Sanitarna kanalizacija naselja Bedenec, Grad Ivanec

Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Delnica

Skladište otpadnog metala i otpadnih vozila u Industrijskoj zoni jug u Osijeku

Rekonstrukcija postojećeg odlagališta Totovec, Grad Čakovec - prenamjena reciklažnog dvorišta za građevni otpad u kompostanu za biorazgradivi otpad

Pansion i pivnica s mikropivovarom na području grada Virovitice

Rekonstrukcija magistralnog plinovoda Zagreb istok - Kutina DN 600/75 bar izgradnjom kompresorske stanice u Velikoj Ludini i rekonstrukcijom mjerno-regulacijskog čvora Okoli, Općina Velika Ludina

Mala hidroelektrana Brestovac na rijeci Orljavi

Izmjena zahvata novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.

Izgradnja turističkog kampa na rtu Rastovac na otoku Pagu

Uređenje zapadnog platoa Baze Plovputa na području Stinica, Grad Split

Vodoopskrba dijela naselja Klenovnik i Goranec, Općina Klenovnik, Varaždinska županija

Ugostiteljski objekt 'Noa' na dijelu k.č. 2761/2, k.o. Kolan, Zadarska županija

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Hrastinka u Murskom Središću

Poslovna građevina za gospodarenje neopasnim otpadom u Gospodarskoj zoni 3 Božjakovina

Tehnološko-inovacijski centar na k.č. 297/3, k.o. Virovitica, Virovitičko-podravska županija

Dječji vrtić na k.č. 69/9 k.o. Vidovec, Varaždinska županija

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore, Grad Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija

Sunčane elektrane Promina PS-1 i PS-2, Šibensko-kninska županija

Rekonstrukcija putničke zgrade Zračne luke Osijek

Rekonstrukcija pogona fermentacije piva i CIP tehnologije u gradu Karlovcu

Dječji vrtić u Općini Gornji Kneginec

Obnova državne ceste D3 od Sv. Ivana Zeline do naselja Komin, u duljini od 5,0 km

Zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Donji Picudo', Grad Umag

Gravitacijski kolektor i crpna postaja s pripadajućim tlačnim cjevovodima, Grad Zadar

Sunčana elektrana Vis

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Grabovica', Dubrovnik

Pogon za proizvodnju drvnih peleta kapaciteta 6 t/h na lokaciji postojećeg drvno-industrijskog pogona u Novoj Gradiški

Poslovna građevina - pogon za narezivanje i pakiranje suhomesnatih proizvoda kapaciteta prerade 22,9 t/dan na k.č. 4896/3 k.o. Čepin, Općina Čepin

Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec

Uklanjanje riječnog nanosa iz rijeke Drave na području općina Bilje i Erdut i Grada Osijeka

Poslovno proizvodni objekt RASCO d.o.o. u Gospodarskoj zoni Kalinovac jug

Pretovarna stanica Gračac

Dalekovod DV 2x110 kV TS Bilice - TS Trogir, dionica: Bilice - Boraja

Turističko naselje u uvali Livka, otok Šolta, Splitsko-dalmatinska županija

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 5000 ES, Grad Slunj

Sustav vodoopskrbe Valpovo/Belišće

Planinarsko-edukacijski centar - škola u prirodi, Gornja Pištana (Grad Orahovica)

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Njivice, otok Krk

Građevina za biološku obradu otpada u Podravlju, Grad Osijek

Poduzetnički inkubator Pitomača

Poslovna građevina za neopasni otpad Novoselo Trnovačko - Gospić

Mala hidroelektrana Otočac - rijeka Lika

Građevina za privremeno skladištenje i preradu sirovih koža u Sesvetskom Kraljevcu

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Karepovac', Grad Split

Male hidroelektrane Curak 1 i Curak 2 na području Općine Skrad i Grada Delnica

Izgradnja obalnog zida u Selcu

Izmjena tehničkog rješenja za izgradnju retencije Ogulin s pripadajućim građevinama

Luka nautičkog turizma Tisno

Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj

Proširenje i dogradnja odlagališta otpada 'Dubravica', Grad Metković

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Međimurska županija

Interni vodoopskrbni cjevovod i crpljenje podzemnih voda

Sustav navodnjavanja pilot područja Koljak, Koprivničko-križevačka županija

Uređenje obalnog pojasa Podsolarsko na području Grada Šibenika

Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera, Općina Pirovac i Općina Tisno

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Starigrad

Poslovno-proizvodna građevina za kokilni i pješčani lijev, Breznički Hum

Izmjena tankerskog priveza terminala tekućih tereta u luci Ploče

Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Općina Podgorač

Uređenje dijela obalnog pojasa u Maslenici

Izgradnja DV 2x110kV Vukovar - Ilok s priključkom na TS 110/35/10 kV Nijemci

Prihranjivanje plaže u uvali Mala Milna, između Vrboske i Jelse na otoku Hvaru

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec

Poduzetnički inkubator u Orahovici

Uređenje plaže 'Pod crikvun' u Njivicama, Primorsko-goranska županija

Rekonstrukcija državne ceste D105 Lopar-Rab, poddionica Lopar

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sinj, Splitsko - dalmatinska županija

Pogon za izradu peleta, pogon za izradu ploča i kogeneracije, dio k.č. 10708/1 k.o. Delnice, Primorsko-goranska županija

Proizvodno-prerađivački pogon i prateća infrastruktura za preradu i prodaju primarnih poljoprivrednih proizvoda (citrusa), k.o. Metković, Dubrovačko-neretvanska županija

Rekonstrukcija državne ceste D100-001, dionice Porozina, Dragozetići – Beli i Predošćica, otok Cres, Primorsko-goranska županija

Uređaj za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na prodajno ugostiteljskom objektu (PUO), benzinskoj postaji, Jakovlje zapad

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Novska, Sisačko-moslavačka županija

Rekonstrukcija državne ceste D75, dionica Vodnjan – Pula, duljine 1,4 km, Istarska županija

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik, Šibensko-kninska županija

Izmjene sanacije odlagališta Treskavac - izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektronom na bioplin, Vrbnik, Primorsko-goranska županija

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima

Rekonstrukcija građevina ex bloka Rikard Benčić u Rijeci

Mala hidroelektrana Crljenac na rijeci Glini, Općina Topusko

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda postrojenja za preradu mlijeka u naselju Loborika, Općina Marčana

Proširenje eksploatacije građevinskog pijeska i šljunka na eksploatcijskom polju 'Bok', Općina Špišić Bukovica

Izmjena zahvata - Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Barilović'

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Motovun

Sustav navodnjavanja Orubica - I. faza, Brodsko-posavska županija

Hidroelektrana Krupa I snage 1217 kW

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Ćojluk, Općina Udbina

Obnova državne ceste D307 na dionici Donja Stubica - Marija Bistrica duljine 14,376 km

Prenamjena poslovne zgrade u pogon za proizvodnju duhanskih proizvoda, Daruvar

Sustav odvodnje naselja Gola s pripadajućim uređajem za pročišćavanje, Koprivničko-križevačka županija

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Podvorska u Crikvenici

Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Koševo - Vrbovci

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade doma zdravlja u inkubator, Slatina

Uzgajalište bijele ribe na lokaciji Lamjana, Općina Kali

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje za postojeće autokampove San Polo i Colone, Općina Bale

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenja sustava odvodnje aglomeracije Novigrad

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Alabarica', Općina Donji Andrijevci

Mala protočna hidroelektrana Krčić, Šibensko-kninska županija

Zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Kaštijun' u Puli

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Teodorovac', Općina Đurđenovac

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Donjoj Zdenčini, Općina Klinča Sela

Tvornica hrane za kućne ljubimce kapaciteta proizvodnje 1 t/h na k.č. 2582/8 k.o. Virovitica-grad, Grad virovitica

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21400 ES s III. stupnjem pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad

Građevina za proizvodnju svinjske masti, čvaraka i suhomesnatih proizvoda, Grad Orahovica

Komunalna infrastruktura Gospodarske zone 'Crno' - cjelina A, Grad Zadar

Prozvodno-poslovna građevina - linija za sušenje i skladištenje žitarica na k.č. 2249/4 k.o. Županja, Grad Županja

Sustav navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac, Virovitičko-podravska županija

Sustav navodnjavanja Kapinci - Vaška II, Virovitičko-podravska županija

Izmjena zahvata eksploatacije AG i TG kamena na EP Smokvica u bazenu Donji Humac, Općina Nerežišća

Rekonstrukcija DV 2x110 kV Slavonski Brod - Slavonski Brod 2

Skladište neopasnog otpada (otpadnog metala) u poslovnoj zoni u Umagu

Rekonstrukcija trajektnog pristaništa Stari Grad na otoku Hvaru

Proširenje eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Sveti Ante', Grad Kaštela

Optimizacija sustava navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka, Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga

Pogon za proizvodnju farmaceutskih proizvoda 'Galenski laboratorij Dugopolje', Općina Dugopolje

Sustav navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda na površini 200 ha, Općina Špišić Bukovica

Sustav navodnjavanja 'Mala šuma - Veliki vrt', Općina Ernestinovo

Rekonstrukcija postojećih proizvodno-poslovnih objekata u pogonu za proizvodnju bučinog ulja ugradnjom nove linije za proizvodnju bučinog ulja ukupnog kapaciteta prerade 40 t suhih bučinih koštica godišnje u naselju Odra, Grad Zagreb

Rekonstrukcija plinovoda Kozarac - KS Stružec DN 80/50 bar i Kozarac - Lipovica DN 80/50 bar

Rekonstrukcija incidentnog preljeva crpne stanice Valsaline, Grad Pula

Opremanje gospodarske građevine, sušare za sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja s pomoćnim prostorijama, Veliki Grđevac

Sunčana elektrana Orlec Trinket - Istok, Grad Cres

Rekonstrukcija lukobrana u luci nautičkog turizma Rovinj

Mala hidroelektrana Peruća, Općina Hrvace

Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton - Osijek

Promjena položaja uzgojnih instalacija na uzgajalištu Veli Bok, Cres

Rekonstrukcija lukobrana i dogradnja valobrana u Pješčanoj uvali, Općina Medulin

Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luke Crikvenica

Izgradnja mola ispod šetnice Rivarella u Novigradu

Uzgajalište bijele ribe kapaciteta 690 t/god. kod otoka Iža, Grad Zadar

Poslovna građevina skladišta neopasnog krutog otpada na lokaciji poduzetnička zona 'Istok', Općina Kloštar Podravski

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice

Izgradnja postrojenja za preradu voća i povrća Unifruit d.o.o. na k.č. 2787/7 i 2787/8 k.o. Valpovo

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta otpada Tarno u Ivanić-Gradu

Sanacija, privremeno korištenje i zatvaranje odlagališta otpada Pepelane, Grad Našice

Rekonstrukcija postrojenja za preradu žitarica, Čakovec

Izmjena zahvata - luke nautičkog turizma Pirovac

Izgradnja građevine za proizvodnju gljiva - šampinjona, Pisarovina

Rekonstrukcija postrojenja za preradu mesa, Grad Varaždinske Toplice

Gospodarska građevina za preradu maslina i voća, Općina Sali

Poslovna građevina - skladište neopasnog otpada na otvorenom te poslovna i pomoćna građevina na k.č. 5693/25 k.o. Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod

Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Grad Metković

Izgradnja i korištenje bioplinskog postrojenja Orlovnjak 1,7 MWel

Rekonstrukcija dijela brze ceste CP Karamatići - luka Ploče i izgradnje spojne ceste G1 za luku Ploče i grad Ploče

Postrojenje za preradu povrća kapaciteta 150 t/dan, Grad Varaždin

Uređenje dijela obalnog pojasa u Rogoznici

Uređenje plaža u uvali Lozica u Rogoznici

Zahvaćanje mora (usis i ispust) radi korištenja toplinske energije i podmorski ispust prethodno pročišćenih oborinskih voda za potrebe hotela Jadran u Tučepima

Pršutana - radna zona Prisika 1

Solarne elektrane 'Solarni park Kosore'

Izgradnja male hidroelektrane Odeta 1, Karlovac

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Omiš

Sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Porozine, otok Cres

Rekonstrukcija i dogradnja kotlovskog postrojenja u postojećem postrojenju SOJARA d.d., Zadar

Izgradnja auto kampa 'Jarki' i turističke kuće unutar kompleksa auto kampa, Stubičke Toplice

Sunčana elektrana Koljane snage 7 MW, Vrlika

Izgradnja trajektnog pristaništa na otoku Kaprije

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac

Rekonstrukcija dionice državne ceste D53 kroz naselje Čaglin, duljine 2,3 km

Sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Beli, otok Cres

Dogradnja obalnog zida i nasipavanje u luci otvorenoj za javni promet Pula

Promjena namjene i uporabe građevine za toplinsku obradu bioplinskog postrojenja Gradec, Općina Gradec

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta otpada Caska, Novalja

Povećanje proizvodnog kapaciteta krutih farmaceutskih proizvoda Distribucijsko-proizvodnog centra KRKA Jastrebarsko

Uređenje obalnog pojasa Punta-Blata-Bristak na području grada Vodica

Prihranjivanje plaže oko poluotoka Raduča u Primoštenu

Uređenje sportsko-rekreacijskog centra Mujela na području Grada Novigrada u Istarskoj županiji

Uređenje plaže u Općini Funtana (Istarska županija) od uvale Perila do autokampa Bijela uvala

Kružno raskrižje državne ceste D7 i županijske ceste Ž4218 u Velikoj Kopanici

Obnova državne ceste D51, od stacionaže 17+977,00 do stacionaže 23+525,00 na području Općine Cernik i Općine Rešetari

Obnova državne ceste D5, od stacionaže 8+980,00 do stacionaže 15+590,00 na području Općine Okučani

Pretovarna stanica Gračac, Općina Gračac, Zadarska županija

Dogradnja poslovne građevine 'Klaonica i prerada mesa', Petrijevci

Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Općina Podgorač

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu 'Zagrebačka obala'

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Muroskva, na području Grada Novi Vinodolski

Dogradnja objekta za skladištenje i preradu voća ukupnog kapaciteta 3 t/dan, k.č. 1499/2 k.o. Kneževi Vinogradi

Vađenje nanosa i produbljivanje morskog dna u uvali Blace, Općina Slivno

Pretovarna stanica Pag

Obnova državne ceste D46: dionica Đurđanci - Vođinci u duljini 10,6 km, Vukovarsko-srijemska županija

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Peterkov laz u Čabru

Sustav navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac na površini 750 ha, Općina Gradina i Općina Lukač

Rekonstrukcija te povećanje kapaciteta, efikasnosti i energetske učinkovitosti postojećeg postrojenja Tvornice ulja Čepin, Općina Čepin

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Gajevi u Drenovcima

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet i uređenja dijela obalnog pojasa naselja Sv. Filip i Jakov

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat