Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 50 000 komada pilenki u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 2662 i 2663 k.o. Selnik, Općina Sveti Đurđ, Varaždinska županija, od 14. rujna do 15. listopada 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2018.

  • Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Privija“ s betonarom i asfaltnom bazom, Općina Dugopolje, Splitsko-dalmatinska županija, od 17. rujna do 17. listopada 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2018.

  • Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Šandrovac', Općina Đulovac, od 24. rujna do 23. listopada 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2018.