Prekogranični postupci strateške procjene

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2030.

Strategija upravljanja vodama Crne Gore za razdoblje 2016.-2035.

Mađarski Nacionalni program provedbe zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada

Istraživanje i proizvodnja ugljikovodika u podmorju Crne Gore

Strategija upravljanja vodama na području Republike Srbije

Strategija razvoja prometa u Republici Sloveniji

Državni prostorni plan za područje HE Mokrice

Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.

Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.

Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji