Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.

Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom do 2050.

Prijelazni nacionalni plan Republike Hrvatske

Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.