PUO postupci 2017.

Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija ribnjaka Podunavlje u općini Bilje

Građevina za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1 900 mjesta za tovljenike, Grad Čakovec

Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci

Izmjena terminala tekućih tereta u luci Ploče

Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz Dugi otok između rtova Žman i Gubac, kapaciteta do 3 000 t/god

Postrojenje za proizvodnju bioetanola druge generacije u Rafineriji nafte Sisak

Građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Klisa' ukupnog kapaciteta 9000 mjesta za tovljenike, Općina Erdut

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Tori', Općina Peteranec

Eksploatacija ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju Ervenica na području Grada Vinkovaca

Mala hidroelektrana Budak na rijeci Lici, Grad Gospić

Izmjena zahvata građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 4 200 mjesta za tovljenike, Općina Dubrava

Farma za uzgoj pilenki nesilica lakih linija u Volavju

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala

Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 518, k.o. Gudovac, Grad Bjelovar

Hidroenergetski sustav Kosinj

Dogradnja morske luke otvorene za javni promet u naselju Bol na otoku Braču

Vodnogospodarsko uređenje i višenamjensko korištenje ritova na području općina Lovas i Tompojevci

Postrojenje za proizvodnju solarnih panela na području Općine Bistra

Obilaznica Grada Pleternice

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Glavice na području Općine Slivno