PUO postupci 2017.

Mala hidroelektrana Budak na rijeci Lici, Grad Gospić

Izmjena zahvata građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 4 200 mjesta za tovljenike, Općina Dubrava

Farma za uzgoj pilenki nesilica lakih linija u Volavju

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala

Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 518, k.o. Gudovac, Grad Bjelovar

Hidroenergetski sustav Kosinj

Dogradnja morske luke otvorene za javni promet u naselju Bol na otoku Braču

Vodnogospodarsko uređenje i višenamjensko korištenje ritova na području općina Lovas i Tompojevci

Postrojenje za proizvodnju solarnih panela na području Općine Bistra

Obilaznica Grada Pleternice

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Glavice na području Općine Slivno