Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Dogradnja morske luke otvorene za javni promet u naselju Bol na otoku Braču, od 27. veljače do 29. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Naselje turističke namjene 'Široki rat' ukupne površine 12,5 ha na području Grada Staroga Grada na otoku Hvaru, od 27. veljače do 29. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.
     
  • Građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Haljevo' ukupnog kapaciteta 2 800 krmača na k.č. 1304, 303/1, 303/2, 303/3 i 303/4 k.o. Čeminac, Općina Čeminac, od 1. do 31. ožujka 2017. godine, informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016. 

  • Međunarodni plinovod Kovri - Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda), od 13. ožujka do 12. travnja 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.