Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Sanacija odlagališta komunalnog otpada Razbojište, nastavak odlaganja neopasnog otpada i izgradnja kompostane i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Općina Perušić, od 6. veljače do 7. ožujka 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Eksploatacija ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju Ervenica na području Grada Vinkovaca, od 12. veljače do 13. ožujka 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Brza cesta Pleternica - Požega - Brestovac, od 12. veljače do 14. ožujka 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Izmjena zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica, od 26. veljače do 27. ožujka 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.