Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz Dugi otok između rtova Žman i Gubac, kapaciteta do 3 000 t/god, od 2. listopada do 2. studenog 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Izmjena terminala tekućih tereta u luci Ploče, od 17. listopada do 15. studenog 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Hidroenergetski sustav Kosinj, od 17. listopada do 16. studenog 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

NACRTI RJEŠENJA

  • Građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Klisa' ukupnog kapaciteta 9000 mjesta za tovljenike, Općina Erdut - nacrt rješenja objavljen je 2. listopada 2017. u kategoriji PUO postupci 2017.

  • Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 518, k.o. Gudovac, Grad Bjelovar - nacrt rješenja objavljen je 3. listopada 2017. u kategoriji PUO postupci 2017.