Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Hidroelektrana Senj 2, od 5. travnja do 21. svibnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Građevina za intenzivan uzgoj peradi ukupnog kapaciteta 60 000 purana u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 184, k.o. Trnjani, Općina Garčin, od 12. travnja do 11. svibnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Rekonstrukcija peradarnika i povećanje kapaciteta uzgoja na postojećoj farmi konzumnih nesilica u Donjoj Stubici, Grad Donja Stubica, od 24. travnja do 23. svibnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.