Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Pula Sjever, od 30. prosinca 2016. do 30. siječnja 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Izmjena zahvata građevina za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 22700 tovljenika na k.č. 3638, k.o. Darda, Općina Darda, od 5. siječnja do 6. veljače 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Mala hidroelektrana Zelena na rijeci Bednji u Gradu Ludbregu, od 9. siječnja do 8. veljače 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Eksploatacija mineralnih sirovina na budućim eksploatacijskim poljima arhitektonsko-građevnog kamena 'Katarina' i 'Sveti Ante-Zadar' na području Grada Benkovca, od 9. siječnja do 9. veljače 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Linija za vertikalno izvlačenje bakrene žice, Općina Jakovlje, od 20. siječnja do 20. veljače 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.