Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Eksploatacija arhitektonsko-graevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Vedro', Grad Kaštela, od 22. kolovoza do 21. rujna 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine s projekcijama do 2030. godine, za period od 2017. do 2023. godine, od 29. kolovoza do 28. rujna 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) - Prekogranični postupci strateške procjene

  • Planovi upravljanja na vodnim područjima Dunava i Jadranskog mora za razdoblje 2016. – 2021. godine Republike Slovenije, od 29. kolovoza do 28. rujna 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) - Prekogranični postupci strateške procjene

  • Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na ekspoatacijskom polju 'Duboka draga', Grad Kaštela, ponovna javna rasprava od 30. kolovoza do 29. rujna 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci, od 5. rujna do 5. listopada 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Sustav navodnjavanja Vransko polje - I. faza, od 8. rujna do 9. listopada 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za preradu mesa te rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bedenica, Zagrebačka županija, od 12. rujna do 11. listopada 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.