Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Linija za vertikalno izvlačenje bakrene žice, Općina Jakovlje, od 20. siječnja do 20. veljače 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Brza cesta granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica Okučani - granica BiH, od 30. siječnja do 28. veljače 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Podravska brza cesta, dionica: Suhopolje – Slatina, od 30. siječnja do 1. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.

  • Spojna cesta obilaznice Velike Gorice i Zračne luke Zagreb, od 1. veljače do 2. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016. 

  • Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Peterkov Laz' na dijelu k.č. 2054 k.o. Gerovo, Grad Čabar, od 9. veljače do 10. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016. 

  • Autocesta M6, dionica: Boly - granični prijelaz Ivandarda, od 17. veljače do 18. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom Prekogranični postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš 

  • Vjetroelektrana Svilaja ukupne snage do 85 MW, od 17. veljače do 20. ožujka 2017., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016.