Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Hidroelektrana Senj 2, od 5. travnja do 21. svibnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Rekonstrukcija peradarnika i povećanje kapaciteta uzgoja na postojećoj farmi konzumnih nesilica u Donjoj Stubici, Grad Donja Stubica, od 24. travnja do 23. svibnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017. 

  • Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Hrvatski Leksovac - Karlovac, od 14. svibnja do 12. lipnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2018.

  • Eksploatacija gipsa na eksploatacijskom polju 'Stipanovića greben' na području Grada Sinja, od 16. svibnja do 15. lipnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Bujakovac na području Općine Muć, od 21. svibnja do 20. lipnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2016. 

 

  • Postrojenje za kemijski tretman opasnog otpada, sanacija gudronske lagune i njena priprema za odlaganje solidifikata na lokaciji u krugu „Rafinerije nafte Brod“ A.D., Općina Brod, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, od 11. svibnja do 11. lipnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom Prekogranični postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš