Novosti

STUDIJE na javnom uvidu:

  • Izmjena zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica, od 26. veljače do 27. ožujka 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.

  • Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja 'Marčana' na području Općine Marčana, od 5. ožujka do 4. travnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2012.

  • Državna cesta DC206 (obilaznica Krapine - Tkalci II), od 14. ožujka do 13. travnja 2018., informacija i dokumentacija pod kategorijom PUO postupci 2017.